Vakantie en roostervrije dagen in 2017

07/11/2016

In de collectieve arbeidsovereenkomst voor 2015-2017 voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven zijn nieuwe afspraken gemaakt over de indeling van vakantiedagen en vrije dagen. Zo zijn er minder collectief vastgestelde vakantiedagen. Daarnaast kennen de bedrijven die de flexregeling toepassen een afwijkende indeling van de roostervrije dagen.

Lees meer.