Vorstverletregeling winter 2016/2017 ongewijzigd

08/11/2016

Eerder in 2016 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten enkele wijzigingen aan te brengen in de nieuw in te voeren calamiteitenregeling (waaronder de regeling voor vorst-WW). Het UWV is thans bezig met een uitvoeringstoets voor deze regeling. Het ministerie heeft via VNO-NCW/MKB-Nederland bevestigd dat de calamiteitenregeling daardoor niet meer voor of tijdens de winterperiode 2016/2017 zal worden ingevoerd. De regeling voor vorstverlet bij het UWV voor werkgevers die vallen onder de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven blijft in deze periode dus ongewijzigd.