CAO BIKUDAK 2022 - 2023: AUTOMATISCHE PRIJSCOMPENSATIE BLIJFT VERLEDEN TIJD

21/02/2022

Na vier onderhandelingsrondes hebben partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) op 21 februari 2022 een akkoord bereikt over de nieuwe CAO BIKUDAK. De gemaakte afspraken tussen CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en VEBIDAK zijn door de Achterban Sociale Zaken unaniem en volledig goedgekeurd.

Een belangrijk strijdpunt van de vakbonden was herinvoering van de automatische prijscompensatie (APC). De terugkeer van dit fenomeen uit de jaren ’70 zou betekenen dat werkgevers een blanco cheque afgeven om steeds de volledige inflatie (en die is momenteel niet gering) door te berekenen in de lonen. Met het “njet” van VEBIDAK is dit onderwerp van de baan.

Het onderhandelingsresultaat is bijgevoegd. Enkele belangrijke punten lichten wij er alvast uit.

  • De nieuwe CAO is aangegaan voor een periode van twee jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023).
  • De loonontwikkeling bedraagt 3% per 1 april 2022 en 3% per 1 april 2023. De toepasselijke vergoedingen en toeslagen worden met dezelfde percentages verhoogd.
  • Genoemde loonontwikkeling geldt nu ook voor uta-werknemers (met uitzondering van bedrijfsleiders die rechtstreeks aan de directie rapporteren).
  • De grondslagen voor toekenning van de loonsverhogingen zijn gewijzigd.
  • De regelingen voor feestdagen en kort verzuim zijn voortaan ook van toepassing op uta-werknemers.
  • De jeugdlonen zijn aangepast met het oog op een gelijkmatiger ontwikkeling naar het garantieloon voor volwassenen.
  • In het kader van de vierdaagse werkweek voor oudere werknemers komen de benodigde dagen ten behoeve van de wintertijdverkorting voortaan ten laste van het Sociaal Fonds BIKUDAK.

Voor meer details en diverse andere aanpassingen verwijzen wij naar de bijlage.

CAO-akkoord BIKUDAK 2022 - 2023