Introductie VEBIDAK Dakadvies

De eerstelijns advisering door onze afdeling Technische Zaken is zowel beschikbaar voor bedrijven die zijn aangesloten bij VEBIDAK als voor andere partijen die belang hebben bij een goed dak: bouwbedrijven, gemeentes, architecten, expertisebureaus, woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaren, particulieren et cetera.

 

Gaat de dienstverlening van VEBIDAK Dakadvies verder dan een eerstelijns advies, dan worden er kosten in rekening gebracht. U kunt hierbij denken aan opnames en inspecties ter plaatse, uitvoeriger berekeningen en beoordeling van offertes en bestekken. In zo’n geval wordt uiteraard altijd vooraf aangegeven dat er kosten berekend zullen worden.

 

Op dit gedeelte van de VEBIDAK-website vindt u algemene informatie over onze technische dienstverlening voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken heeft met platte daken.

 

VEBIDAK Dakadvies is al sinds de jaren ’80 hét onpartijdige adviesbureau op het gebied van daken. Vaak hebben onze opdrachtgevers echter niet genoeg aan advies alléén. Naast advies bieden wij daarom ondersteuning en begeleiding. Snel, objectief en professioneel. Het doel is steeds de vakbekwame uitvoering en het dito onderhoud van platte daken te verzekeren.

 

Onze expertise wordt ook ingebracht in (norm-)commissies en opleidingstrajecten. Een mijlpaal in dit opzicht is de publicatie van de vernieuwde Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 2018.
 

VEBIDAK Dakadvies: 
thuis op daken