Diensten

 

De lid-bedrijven kunnen gebruik maken van de adviezen en diensten van het multidisciplinaire en gekwalificeerde VEBIDAK-bureau. Een en ander is voor de aangesloten bedrijven altijd gratis. Dit omvat dus tevens de eerstelijns advisering door onze afdeling Technische Zaken. Zodra de dienstverlening van de afdeling Technische Zaken verder gaat, worden er uiteraard wel kosten in rekening gebracht. U kunt hierbij denken aan opnames ter plaatse, uitvoeriger berekeningen en beoordeling van offertes en bestekken. In zo’n geval wordt altijd vooraf aangegeven dat er kosten in rekening gebracht zullen worden. Overigens zijn deze kosten relatief laag te noemen. Voor lid-bedrijven geldt namelijk een gereduceerd uurtarief.

 

Hieronder volgt een uitvoerige (maar nog niet uitputtende …) opsomming van de vele vormen van dienstverlening en advisering door de diverse afdelingen binnen het VEBIDAK-bureau.

Elk lid-bedrijf ontvangt gratis het volgende

  • Actuele CAO
  • Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen
  • Milieuhandboek Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche
  • Vlag VEBIDAK (meer exemplaren tegen kostprijs leverbaar)
  • Plaquette "Aangesloten bij VEBIDAK"
  • Jaarlijkse verklaring van lidmaatschap (dikwijls verlangd door opdrachtgevers)
  • Alle overige verenigingspublicaties

Algemene Consumentenvoorwaarden

Na anderhalf jaar van intensieve onderhandelingen hebben de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en VEBIDAK in december 2007 een akkoord bereikt over Algemene Consumentenvoorwaarden voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. In de Algemene Ledenvergadering VEBIDAK van 29 mei 2008 zijn deze voorwaarden – waaraan alle aangesloten bedrijven zijn  gebonden – officieel vastgesteld. Daarmee werd het instellen van een Geschillenregeling nog slechts een formaliteit.

 

Zo’n Geschillenregeling heeft voor particuliere opdrachtgevers grote voordelen qua tijdsbeslag, kosten en deskundige beoordeling. Vanuit de optiek van VEBIDAK is een belangrijk voordeel dat onze bedrijfstak zich hiermee heeft geschaard in de rij van enkele tientallen prominente bedrijfstakken die deze vorm van zelfregulering al kennen. De positieve externe uitstraling hiervan moge duidelijk zijn.

 

Met de nieuwe Consumentenvoorwaarden is een eind gekomen aan het fenomeen van de verouderde, onevenwichtige voorwaarden op individueel bedrijfsniveau. Een goede balans in de rechtsverhouding tussen partijen versterkt hun beider positie en voorziet hen van een adequaat instrumentarium om elkaar over en weer te kunnen aanspreken.

 

De beslechting van geschillen uit hoofde van deze Algemene Consumentenvoorwaarden is in handen van De Geschillencommissie. Op de website van De Geschillencommissie vindt u alle informatie over het aanhangig maken van geschillen en de wijze waarop deze worden beslecht.

 

Voor uw gemak is hier een link opgenomen om de Algemene Consumentenvoorwaarden te kunnen printen. Algemene Consumentenvoorwaarden.pdf

Financiële voordelen

In 2003 heeft VEBIDAK, in samenwerking met Schouten Zekerheid te Capelle aan de IJssel, de VEBIDAK-Verzekeringsdienst in het leven geroepen. www.schoutenzekerheid.nl

Het eerste verzekeringsproduct van deze service was de populaire Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB), die op zeer gunstige condities (zowel qua premie als qua

polisvoorwaarden) wordt aangeboden.  Daarna zijn diverse andere verzekeringen gevolgd. Het totale verzekeringsaanbod is momenteel als volgt.

• Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
• Bedrijven Compactpolis ( brand- en inventarisverzekering, uitgebreide gevaren- en
  bedrijfsschadeverzekering, milieuverzekering en eigen vervoerverzekering)
• Collectieve Ongevallenverzekering
• Motorrijtuigenverzekering
• Verzekering tweede ziektewetjaar
• Ziekteverzuimverzekering
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 

De VEBIDAK-Verzekeringsdienst mag zich verheugen in een grote belangstelling. Uiteraard geldt deze faciliteit exclusief voor de aangesloten ondernemingen. Deelname aan deze aantrekkelijke mantelcontracten op verzekeringsgebied staat dus alleen open voor lid-bedrijven. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

 


Ook heeft VEBIDAK een mantelcontract gesloten met een prominente arbodienst, ArboDuo, die in onze branche een belangrijk marktaandeel heeft. De lid-bedrijven ontvangen 5% korting op hun contract met deze arbodienst.
 
Last but not least onderhoudt VEBIDAK relaties met diverse zakelijke dienstverleners die aan de lid-bedrijven een sterk gereduceerd tarief berekenen. Hiertoe behoren een advocatenkantoor en een adviesbureau op het gebied van arbeidsomstandigheden. Naast de geboden korting ligt de meerwaarde voor de lid-bedrijven hierin dat deze dienstverleners goed ingevoerd zijn in de bedrijfstak. De besparing ligt dus niet alleen in het uurtarief maar tevens in het aantal te besteden uren.