Eindrapportage Dak BTER en DAKSWITCH (ESF-Projecten 2018)

22/03/2022

In maart 2022 is namens het Sociaal Fonds BIKUDAK de einddeclaratie ingediend bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de projecten DAK BTER en Dakswitch. Deze twee projecten zijn uitgevoerd dankzij ESF-subsidie in de tranche 2018.

In het kader van de verantwoording heeft de projectleider, de heer Jansen, de doelstelling en het verloop van deze projecten samengevat in de bijgevoegde documenten. Conform de subsidievoorwaarden plaatsen wij de bijlagen op onze website. Kennisneming van deze stukken is met name interessant voor werknemers en werkgevers die bij (een van) deze projecten betrokken zijn geweest.

Artikel Dak BTER

Artikel Dakswitch