Nieuwe CAO BIKUDAK 2019 - 2020

28/06/2019

Partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen over een nieuwe CAO. Op maandag 24 juni 2019 is dit na instemming van de achterban van werkgevers en werknemers definitief geworden.

 

De CAO heeft een looptijd van twee jaar. Zij geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Zij kent een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2019 en 3% per 1 juli 2020. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op ruim 2.700 dakdekkers. Een beperkt deel van de CAO is ook van toepassing op de 1.000 UTA-werknemers (kantoor- en kaderpersoneel).

Onderhandelingsresultaat CAO BIKUDAK