Vrije dagen in 2021 CAO BIKUDAK

12/02/2021

Vooruitlopend op de uitkomst van een nieuwe CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven hebben CAO-partijen vast de indeling afgesproken van de vrije dagen in 2021.

Deze bekendmaking is gebaseerd op het besluit van CAO-partijen BIKUDAK d.d. 11 februari 2021. De geel gemarkeerde tekst vervangt de eerdere informatie over dit onderwerp.

Vakantiejaar
Het vakantiejaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Vakantiedagen
Het recht op verlof over het vakantiejaar 2021 is als volgt geregeld:

 • werknemer tot 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:
25 vakantiedagen        
 • werknemer tussen 10 en 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:
34 vakantiedagen (inclusief 9 seniorendagen)
 • werknemer vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:
37 vakantiedagen (inclusief 12 seniorendagen)        

Zomervakantie

Als vanouds moeten ten behoeve van de zomervakantie 15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).

De 10 resterende vakantiedagen in vakantiejaar 2021 zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

Roostervrije dagen

In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 heeft de werknemer recht op 20 roostervrije dagen. Deze zijn als volgt ingedeeld.

 • 1 dag op Goede Vrijdag (vrijdag 2 april 2021);
 • 1 dag na Hemelvaartsdag (vrijdag 14 mei 2021);
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer;
 • 1 dag ter vaststelling door de werkgever;
 • 10 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2021/2022, te weten maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021 (week 51 en week 52) of 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 (week 52 en week 1); 
 • 5 dagen kunnen in de winterperiode worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en in de periode van 29 november tot de kerstvakantie de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

Feestdagen

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten:

 • Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021);
 • Tweede Paasdag (maandag 5 april 2021);
 • Koningsdag (dinsdag 27 april 2021);
 • Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei 2021);
 • Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei 2021).

De beide Kerstdagen (zaterdag 25 en zondag 26 december 2021) vallen dit keer in het weekend, net als Nieuwjaarsdag 2022.

Download hier het overzicht als PDF-bestand.