Juridisch

Daarnaast heeft VEBIDAK Dakadvies een goede reputatie opgebouwd in de bemiddeling in dreigende of bestaande geschillen. Is het conflict al uitgemond in een juridische procedure voordat de hulp van VEBIDAK Dakadvies wordt ingeroepen? In zo’n geval treden onze adviseurs op als onafhankelijk deskundige in opdracht van gerechtelijke instanties (getuige-deskundigebericht), rechtsbijstandverzekeraars (onafhankelijk deskundigenrapport), advocatenbureaus (partijdeskundige) et cetera.

Succesvolle bemiddeling in

dreigende of bestaande geschillen