Loonsverhogingen per 1 juli 2020

15/06/2020

In de nieuwe CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020) is bepaald dat de lonen per 1 juli 2020 worden verhoogd met 3,0%.

In de tabellen is uitgewerkt wat dit betekent voor de garantielonen en de kostenvergoedingen per 1 juli 2020.