Vrije dagen in 2019 BIKUDAK (advies/richting)

23/01/2019

Onder voorbehoud, en afhankelijk van de uitkomst van CAO-onderhandelingen, is de voorlopige indeling van de vrije dagen in 2019, gebaseerd op de CAO BIKUDAK 2018, als volgt.

 

Vakantiejaar

Het vakantiejaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

 

Vakantiedagen

Het recht op verlof over het vakantiejaar 2019 is als volgt geregeld:

 • werknemer tot 56 jaar en 4 maanden: 25 werkdagen
 • werknemer van 56 jaar en 4 maanden of ouder: 34 werkdagen (inclusief 9 seniorendagen)
 • werknemer van 61 jaar en 4 maanden of ouder: 37 werkdagen (inclusief 12 seniorendagen)

 

Zomervakantie

Als vanouds moeten ten behoeve van de zomervakantie 15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).

De 10 resterende vakantiedagen in vakantiejaar 2019 zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

 

Roostervrije dagen

In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 heeft de werknemer recht op 20 roostervrije dagen. Deze zijn als volgt ingedeeld.

 • 1 dag op Goede Vrijdag (vrijdag 19 april 2019);
 • 1 dag na Hemelvaartsdag (vrijdag 31 mei 2019);
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer;
 • 4 dagen ter vaststelling door de werkgever;
 • 7 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2019/2020, te weten maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 (3 feestdagen en 7 roostervrije dagen);

5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 2 maart en 2 december tot en met 20 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

De in 2020 vastgestelde roostervrije dagen (2 en 3 januari 2020) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen over 2019.

 

Feestdagen

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten:

 • Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari 2019);
 • Tweede Paasdag (maandag 22 april 2019);
 • Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei 2019);
 • Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni 2019);
 • de beide Kerstdagen (woensdag 25 en donderdag 26 december 2019).

Koningsdag (27 april) valt in 2019 op een zaterdag en wordt ook op deze dag gevierd.